O hře...

Hypertextový Hamlet je složen z 18 000 slov, 90 pasáží a 170 různých linků mezi pasážemi, což nabízí několik stovek možných variant hry.
Samotná závěrečná scéna vyklizení jeviště má 16 různých variant, shakespearovskou originální verzi nevyjímaje.

Hra byla vytvořena jako zápočtový projekt předmětu Základy studia nových médií na STUNOME FF UK.
Pro výrobu byl použit program Twine 1.3.5, který je určený k volnému užití.
Autorem kresby mistra Shakespeara je Tomáš Edl.
Pro některé pasáže byl použity originální texty v překladu J.V. Sládka, které byly v roce 2011 uvolněny Městskou knihovnou v Praze pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko.
Samotná hra je uveřejněna pod licencí Creative Commons : Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko. Sdílení podporováno!

Temporální komprese, spaciální diskrepance a příležitostné zkreslení charakterů některých postav je autorským záměrem; překlepy a zjevné typografické či technické chyby však nikoliv; budu moc rád, když mě na ně upozorníte e-mailem. Díky!

Autorem hry je woreshack, student, co miluje hypertext a je obdivovatelem Shakespearova díla...